Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Informace o zveřejnění schváleného dlouhodobého  výhledu rozpočtu obce Krakovany na rok 2021 – Informace o zveřejnění schváleného dlouhodobého výhledu rozpočtu obce Krakovany na rok 2021 – 2023

Informace o zveřejnění schváleného dlouhodobého výhledu rozpočtu obce Krakovany na rok 2021 – 2023

Dlouhodobý výhled rozpočtu Obce Krakovany, Krakovany čp.15, 281 27 Krakovany , na rok 2021 -2023byl schválen ZO Krakovany dne 20.11.20219. 

V souladu s aktuálním zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuji, že úplné znění dlouhodobého výhledu rozpočtu obce Krakovany na rok 2021 – 2023 je k dispozici na webových stránkách Obce Krakovany: 

https://www.obec-krakovany.cz/rozpocet-obce?task=download.send&id=2826&catid=8&m=0

a v listinné podobě na Obecním úřadě v Krakovanech , Krakovany čp.15, 281 27 Krakovany v úřední dny obce.


Ing. Martina Kopencová v.r.
starostka obce Krakovany

Information
Datum 2023-03-14
Verze:
Velikost 81.03 KB
Nahrál
Stažení 13
Licence