Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2023

Rozpočet DSO Svazek obcí Přeloučska, Masarykovo nám. 25, Přelouč na rok 2023 byl schválen na jednání 34. valné hromady Svazku obcí Přeloučska dne 13.12.2022 usnesením č. C/2.

V souladu s aktuálním zněním zákona č. 250/2000 Sb; o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuji, že úplné znění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2023 je k dipozici na webových stránkách města Přelouč:

https://www.mestoprelouc.cz/svazek-obci-preloucska/dokumenty-svazku-obci-preloucska/

a v listinné podobě na adrese sídla SOP u předsedkyně Svazku obcí Přeloučska.

Bc. Irena Burešová

předsedkyně SOP

Vyvěšeno: 13.1.2023
Sejmuto: 31.12.2023
Information
Datum 2023-01-13
Verze:
Velikost 90.51 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 98
Licence