Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Záměr na pronájem čp Záměr na pronájem čp.188

Záměr na pronájem čp.188

ZO Krakovany na svém jednání dne 21.12.2022 projednalo a schválilo záměr na pronájem Krakovany čp. 188 ve vlastnictví obce Krakovany.

  • nebytový prostor o zastavěné ploše 136m2 za účelem provozování smíšeného zboží (podmínka potraviny)
  • minimální nájem 8.000,-Kč + poplatky za služby (váha kritéria 50%)
  • dalším kritériem výběru nájemce bude nejlepší podnikatelský záměr – rozsah služeb, sortiment, otevírací doba apod. (váha kritéria 50%)

Zájemci mohou své nabídky podat osobně na obecní úřad Krakovany v pracovní době nebo do schránky u obecního úřadu či zaslat poštou či jinou přepravní službou taky, aby uzavřená obálka byla doručena Obecnímu úřadu Krakovany do středy 1.2.2023 do 17 hod. Obálky doručené po tomto datu nebudou brány v potaz.

Obálka bude zalepená a čitelně označená „Pronájem čp.188“ na obálce bude uvedena i identifikace uchazeče (jméno, příjmení, IČ, telefon, email)

Žádost o pronájem musí obsahovat následující informace:

  1. Jméno, příjmení/název firmy
  2. Adresa trvalého pobytu/sídlo právnické osoby
  3. Kontakt (telefon + email)
  4. Prostá kopie živnostenského oprávnění k podnikání
  5. Nabídka měsíčního nájemného v Kč
  6. Podnikatelský záměr (rozsah služeb, sortiment, otevírací doba apod)

Možnost prohlédnout si nebytový prostor bude pouze v těchto termínech 24.1.2023 v 10:00 hod a 26.1.2023 v 10 hod, sraz na obecním úřadu.

Otevření nabídek proběhne ve středu 1.2.2023 v 18,30hod na Obecním úřadě v Krakovanech. V případě rovnosti podmínek došlých žádostí budou zájemci těchto shodných nabídek vyzváni k podání nabídek nových, nepřistoupí-li obec ke zrušení tohoto záměru pronajmout nebytový prostor. Po zasedání zastupitelstva budou všechny zájemci písemně vyrozuměni, nejdéle do 15.2.2023.

Ing. Martina Kopencová, v.r.

                                                                                                      Starostka obce

Zároveň zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno:       6.1.2023

Sejmuto:         1.2.2023

Information
Datum 2023-01-06
Verze:
Velikost 78.7 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 138
Licence