Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Jednání ZO 19.10.2022, veřejná ustavující sch Jednání ZO 19.10.2022, veřejná ustavující schůze

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 19. 10. 2022

(veřejná ustavující schůze pro volební období 2022 - 2026)

 

 Datum zveřejnění   Místo jednání   Datum jednání   Hodina   Program jenání 
10.10.2022

Restaurace U Rohlíčků,
Krakovany 79

19.10.2022 19:00 Jednání ZO

 

Program jednání - ustavující schůze:

 1. zahájení
 2. složení slibu členů nového zastupitelstva obce
 3. určení ověřovatelů a zapisovatele
 4. schválení programu
 5. zpráva předsedy okrskové volební komise
 6. volba mandátové komise
 7. ověření platnosti volby členů zastupitelstva obce
 8. volba volební a návrhové komise
 9. volba starosty
 10. volba zástupce starosty
 11. volba výborů
 12. odměny a příplatky členů zastupitelstva obce
 13. diskuze
 14. návrh usnesení
 15. závěr
Information
Datum 2022-10-10
Verze:
Velikost 30 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 196
Licence