Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Jednání ZO 15.6. Jednání ZO 15.6.2022

Jedná se pouze o jednoduchý dokument bez souboru.

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 15. 6. 2022

 Datum zveřejnění   Místo jednání   Datum jednání   Hodina   Program jenání 
8.6.2022 Budova OÚ 15.6.2022 18:30 Jednání ZO

 

Program schůze:

  1. Schválení programu
  2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
  3. Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2021
  4. Hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2021
  5. Účetní závěrka obce Krakovany za rok 2021
  6. Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2021
  7. Závěrečný účet SOT za rok 2021
  8. Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2022/2023
  9. Usnesení č.7/2022 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, 26918/IE-12-6011269/Krakovany, ČEZ Distribuce, a.s.
  10. Usnesení č. 8/2022 – Dohodu o umístění stavby, ČEZ Distribuce
  11. Kalkulace třídění zeminy
  12. Kalkulace odvoz a uložení na skládku
  13. Žádost o finanční příspěvek – Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub RADOST, Prostějov
  14. Rozpočtové opatření č. 4
  15. Návštěva z partnerských obcí
  16. pošta Partner
  17. Ostatní
Information
Datum 2022-06-08
Verze:
Velikost 0
Nahrál Administrátor
Stažení 93
Licence