Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Změna č. 1 ÚP Krako Změna č. 1 ÚP Krakovany

Změna č.1 ÚP obce Krakovany

Veřejné projednání změny č.1 územního plánu obce Krakovany proběhne 15.6.2022 od 15 hod. na Obecním úřadu Krakovany, Krakovany 15, 281 27.

Soubor obsahuje následující přílohy:

  • 00_Příloha č 1 - Srovnávací text.pdf
  • 00_Textová část.pdf
  • 01_Základní členění.pdf
  • 02_Hlavní výkres.pdf
  • 03_Výkres VPS.pdf
  • O1_Koordinační výkres.pdf
  • O2_Širší vztahy.pdf
  • O3_Zábory ZPF a PUPFL.pdf

vyvěšeno: 2.5.2022

Information
Datum 2022-05-02
Verze:
Velikost 33.28 MB
Nahrál Administrátor
Stažení 285
Licence