Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Jednání ZO 8.9. Jednání ZO 8.9.2021

Jedná se pouze o jednoduchý dokument bez souboru.

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 8. 9. 2021

 Datum zveřejnění   Místo jednání   Datum jednání   Hodina   Program jenání 
31.8.2021 Budova OÚ 8.9.2021 18:30 Jednání ZO

 

Program schůze:

  1. Schválení programu
  2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
  3. Meteor Kolín, kalkulace
  4. Usnesení č. Smlouva o zřízení věcného břemena – služebnosti č. IV-12-6024405/VB/1
  5. Smlouva o zřízení věcného břemene GasNet, s.r.o.
  6. Usnesení č. 12/2021 – MK Primstav dodatek č.2 k SoD
  7. Žádost o finanční příspěvek Chovatelé výstava
  8. Usnesení č. 13/2021 – výběrové řízení + SoD
  9. Vítání občánků
  10. Ostatní
Information
Datum 2021-08-31
Verze:
Velikost 0
Nahrál Administrátor
Stažení 17
Licence