Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Výsledky jednání vlády dne 14. 2. 2021 a přijatá krizová opatř Výsledky jednání vlády dne 14. 2. 2021 a přijatá krizová opatření

Jedná se pouze o jednoduchý dokument bez souboru.

 

Výsledky jednání vlády dne 14. 2. 2021 a vyhlášení nouzového stavu a přijatá krizová opatření

 • Usnesení vlády č. 125 Vyhlášení nouzového stavu do 28. února [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 126 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 127 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 128 Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 129 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 130 Krizové opatření o zajištění nezbytné péče o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců obcí a krajů zařazeních k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 131 Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 132 Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 133 Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 134 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 135 Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 136 Krizové opatření o provozu krematorií [dokument ke stažení]
  Usnesení vlády č. 137 Krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách (celé znění čestného prohlášení) [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 140 Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 141 Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 143 Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek [dokument ke stažení]

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování v sociálních službách (Celé znění nařízení MZd)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR (Celé znění nařízení MZd + potvrzení o prodělání covid-19)

Zdroj zde:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-14--unora-2021-186625/

Information
Datum 2021-02-15
Verze:
Velikost 0
Nahrál Administrátor
Stažení 2
Licence