Úřední deska

Podrobnosti o souboru

 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Týnecko Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Týnecko 2019

Informace o zveřejnění návrhu závěrečného účtu Svazku obci Týnecko za rok 2019

Svazek obcí Týnecko v souladu s aktuálním zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje, že zveřejňuje návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Týnecko za rok 2019.

Úplné znění návrhu Závěrečného účtu Svazku obcí Týnecko je k dispozici na webových stránkách Svazku obcí Týnecko:
https://www.svazektynecko.cz/navrh-zaverecneho-uctu-sot-za-rok-2019/ a v listinné podobě na Městském úřadě v Týnci nad Labem, Masarykovo náměstí čp. 1, 281 26 Týnec nad Labem, kancelář starosty - I. patro.

Obsah příloh:
0_Svazek_obcí_Týnecko_závěrečný_účet_zveřejnění_na_desku.pdf
1_Návrh_závěrečného_účtu_Svazek_obcí_Týnecko_za_rok_2019.pdf
2_Svazek_obcí_Týnecko_inventarizační_zpráva_2019.pdf
3_Fin_2_-_12_M_Svazek_obcí_Týnecko_2019.pdf
4_ROZVAHA_Svazek_obcí_Týnecko_za_rok_2019.pdf
5_Výkaz_zisku_a_ztrát_Svazek_obcí_Týnecko_za_rok_2019.pdf
6_Příloha_Svazek_obcí_Týnecko_za_rok_2019.pdf
7_Audit_Svazku_obcí_Týnecko_za_rok_2019.pdf
pozvanka_3_6_2020.pdf

Vyvěšeno dne: 18. 5. 2020
Sejmuto: 30. 6. 2020

Information
Datum 2020-05-18
Verze:
Velikost 17.39 MB
Nahrál Administrátor
Stažení 168
Licence