Podrobnosti o souboru

Sbírka zákonů č.243/2020, částka 90 Sbírka zákonů č.243/2020, částka 90 Sb.

243. Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky

244. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov

245. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

246. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Information
Datum 2020-05-15
Verze:
Velikost 386.45 KB
Nahrál Super User
Stažení 38
Licence