Vyhlášky a nařízení

Podrobnosti o souboru

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářs Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vyhláška nahrazuje: 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 20.11.2019.

Information
Datum 2021-11-25
Verze:
Velikost 126.01 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 245
Licence