Zápisy 2014-2018

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 45 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 18. 7. 2018
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby Krakovany, obnova NN za kNN – ČEZ Distribuce; Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti Božec, kNN pro parcelu č. 287/5 – ČEZ Distribuce, a.s.;Revitalizace požární nádrže v Božci - dotace z MZe; Kupní smlouva – Arte spol., s.r.o.; Žádost o odpuštění nájemného - Z. Urlichová; Pozvání do Krakovan na Slovensku; Pozvání na dožínky do gminy Popielów v Polsku; Záměr na prodej pozemku; Plán rozvoje sportu v Krakovanech na období 2018 – 2023; Cenová nabídka - zhotovení zpevněného povrchu na místní komunikaci; Objednávka traktorového nosiče kontejnerů; Objednávka tří kontejnerů; Objednávka štěpkovače.

Information
Datum 2018-07-23
Verze:
Velikost 155.07 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 399
Licence