Kategorie: Zápisy ZO 2014 - 2018
Strana 1 z 7
folder.png Zápisy ZO 2014 - 2018
Souborů: 7
Dostupné soubory:

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 25. 4. 2018

Pronájem (propachtování) parcely č. 289/2 v k.ú. Božec; Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů – „Externí pověřenec s garancí“; Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu - ČEZ Distribuce, a.s.; Smlouva o dílo - S–styl s.r.o.; Příkazní smlouva - ARTENDR s.r.o.; Dotační program na nákup a instalaci techniky pro vysokorychlostní veřejnou WIFI; Žádost o finanční příspěvek - Linka bezpečí,z.s.; Žádost o finanční příspěvek - Český červený kříž; Dohoda o ukončení smlouvy o dílo - IWW engeneering, s.r.o.; Česká pošta, s.p. – změna způsobu obsluhy v obci Krakovany; Projekt „Čistá obec Krakovany“ - upozornění OPŽP na nezpůsobilý výdaj; Provozní řád veřejného sportoviště - poplatek; Oprava pomníku padlých v Krakovanech.

Datum 2018-04-30
Velikost souboru 139.96 KB
Stáhnout 200

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 21. 3. 2018

Prodej dílu a parcely č. 303/3 v k.ú. Krakovany; Prodej parcely č.51/2 v k.ú. Božec; Výběrové řízení na zhotovitele akce s názvem „Oprava místních komunikaci v Krakovanech - větev A, B a K8“; Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - L. Kubíčková, Krakovany 99; Výměnný pobyt žáků z partnerských obcí Krakovany na Slovensku a gminy Popielów v Polsku; Žádost o pokácení stromů na obecním pozemku č. 176/8 v k.ú. Krakovany - revokace usnesení; Záměr na pronájem pozemku; Stavební úpravy v tělocvičně – žádost SK Krakovany; Návštěva z partnerské gminy Popielów v Polsku.

Datum 2018-04-06
Velikost souboru 128.05 KB
Stáhnout 190

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 28. 2. 2018

Žádost o dotaci z OPŽP na rekonstrukci kotelny na zemní plyn v Základní škole Krakovany; Nabídkové řízení - zpracování projektové dokumentace kanalizace v „Čižovské ulici„ v Krakovanech; Dodatek smlouvy o dílo č.1 - ing. B. Bartůněk, Čáslav; Smlouva o dílo - S–styl s.r.o., Kolín; Výzva zastupitelům obcí a měst ČR za spravedlivé odměny členů volebních okrskových komisí; Cenová nabídka - stavební úpravy v tělocvičně Krakovany – M. Demeterová, Luková 24; Žádost o finanční podporu - Včelaři Týnec n. L.; Žádost o pokácení stromů na obecním pozemku č. 176/8 v k.ú. Krakovany - MgrA. M. Folprecht, Krakovany čp. 87; Inventarizace majetku obce za rok 2017.

Datum 2018-03-02
Velikost souboru 142.74 KB
Stáhnout 162

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 31. 1. 2018

Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2017; Smlouva o poskytnutí služeb - L. Černohlávek, Jakub 38; Inspekční zpráva - Česká školní inspekce; Záměr na prodej pozemku; Příkazní smlouva - ARTENDR s.r.o., Ratboř; Nabídkové řízení - projektová dokumentace kanalizace v Krakovanech v „Čižovské ulici“; Smlouva o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na rok 2018 – Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.; Žádost o pokácení stromu na obecním pozemku č. 174/1 v k.ú. Krakovany - L. Janouch, Krakovany čp.58; Odkoupení části pozemkové parcely č. 305/90 v k.ú. Krakovany od L. Kubíčkové, Krakovany 99 – smlouva o smlouvě budoucí; Provedení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Krakovany a v k.ú. Božec; Žádost Spolku Lungta - vyvěšení „Vlajky pro Tibet“; Výsadba živého plotu v areálu Českého svazu chovatelů v Krakovanech; Návštěva z Krakovan na Slovensku; Nabídkové řízení - výměna oken v tělocvičně Krakovany; Žádost o možnost přemístění mikrovlnné technologie z budovy obecního úřadu na budovu základní školy - Coprosys Polabský Net s.r.o.; Oprava budovy skladu obce - bývalá Vytlačilova stodola; Usnesení č. 1/2018 – Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí; Záměr na prodej parcely č. 51/2 v k.ú. Božec; Výběrové řízení na zhotovitele akce „ Komunikace v obci Krakovany“ – Čižovská ulice; Cenová nabídka - vymalování MŠ a ŠJ - J. Morávek, Kolín; Cenová nabídka – zahradní altán do MŠ - J. Kvasnička, Božec 35; Cenová nabídka - zastínění pískoviště v MŠ a nový kryt na pískoviště - Pískoviště s.r.o.

Datum 2018-02-03
Velikost souboru 171.58 KB
Stáhnout 153

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 20. 12. 2017

Rozpočet obce na rok 2018, plán účetních odpisů na rok 2018ů Dlouhodobý výhled rozpočtu obce Krakovany na roky 2019-21; Usnesení č. 8/2017 – Dodatek č. 1/2018 k smlouvě o odvozu odpadu; Příkazní smlouva - ARTENDR s.r.o., Ratboř; Cenová kalkulace vodného a stočného pro kalendářní rok 2018 – VODOS s.r.o.; Zrušení telefonního automatu v Božci v roce 2018; Rozpočet ZŚ a MŠ Krakovany na rok 2018; Dlouhodobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Krakovany na roky 2019-20; Rozpočtová změna č.6/2017.

Datum 2018-01-15
Velikost souboru 126.69 KB
Stáhnout 145

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 15. 11. 2017

Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků; Usnesení č.7/2017 – Dodatek č.1 ke smlouvě o komplexním provozování vodovodu obce Krakovany – VODOS s.r.o.; Příkazní smlouva - ARTENDR s.r.o.; Výběrové řízení na zhotovitele Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Krakovany – „Výměna podlahové krytiny ve sportovní hale v Krakovanech“; Výběrové řízení na zajištění dopravní obslužnosti obcí Středočeského kraje; Prohlášení obce k zákonu č.159/2006 Sb., o střetu zájmů; Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Krakovany; Seznámení s rozpočtem obce na rok 2018 a střednědobým výhledem obce; Inventarizace majetku obce za rok 2017; Havárie splaškové kanalizace u domu čp.181 v Krakovanech; Žádost o povolení ke skácení stromu – M. Končický; Oslavy 2018; Směnná smlouva - M. Tichá; Různé.

Datum 2017-11-27
Velikost souboru 248.71 KB
Stáhnout 147

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 18. 10. 2017

Předčasné splacení úvěru - KB, a.s.; Směna pozemků – M. Tichá; Žádost o povolení úpravy chodníku – R. Rohlík; Žádost o finanční příspěvek - Krakovanské maminky; Den seniorů; Zakoupení mikrobusu; Příkazní smlouva - ARTENDR s.r.o.; Zásobování obce pitnou vodou – propojení vodovodů; Smlouva darovací č.2/2017 - ČR Ministerstvo vnitra; Výběrové řízení na zhotovitele Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Krakovany - „Výměna podlahové krytiny ve sportovní hale v Krakovanech„ - složení výběrové komise.

Datum 2017-10-21
Velikost souboru 221.15 KB
Stáhnout 211