Svazek obcí Týnecko

Podrobnosti o souboru

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazku obcí Týnecko za rok Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazku obcí Týnecko za rok 2021

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazku obcí Týnecko za rok 2021

Kolegium starostů na svém jednání dne 8. června 2022 schválilo:

  • Usnesením č. 4/2022 závěrečný účet Svazku obcí Týnecko
  • Usnesením č. 5/2022 účetní závěrku Svazku obcí Týnecko

Výše uvedené dokumenty jsou zveřejněny na elektronické úřední desce (webové stránky) svazku obcí v sekci úřední deska: https://www.svazektynecko.cz/zaverecny-ucet-sot-za-rok-2021/

V písemné podobě jsou uloženy tyto dokumenty v sekretariátu starosty Města Týnec nad Labem, Masarykovo nám. čp. 1, 281 26 Týnec nad Labem, vždy v úředních hodinách.

                                                                          Bc. Dušan Žmolil v.r.

                                                                             předseda svazku

vyvěšeno: 9. 6. 2022

sejmuto: 30. 6. 2023

Information
Datum 2022-06-09
Verze:
Velikost 120.7 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 167
Licence