Kategorie: Hospodaření obce
Počet podkategorií: 2
folder.png Hospodaření obce
Souborů: 5
Dostupné podkategorie:
Dostupné soubory:

Obsah příloh:

- Dílčí audit.pdf
- FIN obec.pdf
- Finanční vypořádání dotací.pdf
- Návrh závěrečného účtu.pdf
- Návrh_Závěrečného_účtu_obce_Gordik.pdf
- Příloha rozvahy obce.pdf
- Příloha rozvahy ZŠ.pdf
- Rozvaha obce.pdf
- Rozvaha ZŠ.pdf
- Výkaz zisku a ztrát - obec.pdf
- Výkaz zisku a ztrát ZŠ.pdf
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce.pdf

Vyvěšeno dne: 10. 5. 2019
Sejmuto: 31. 5. 2019

Datum 2019-05-10
Velikost souboru 5.92 MB
Stáhnout 9

Obsah příloh:

- Audit 1.pdf
- Audit 2017.pdf
- FIN 2017.pdf
- Návrh Závěrečného účtu 2017.pdf
- Příloha PO 18.pdf
- Příloha R18.pdf
- Rozvaha PO18.pdf
- Rozvaha18.pdf
- Tabulky - finanční vypořádání 2018.pdf
- Výkaz Z+Z18.pdf
- Výkaz Z+ZPO18.pdf
- Závěrečný účet 2017 II..pdf
- Závěrečný účet 2017.pdf Gordic.pdf

Vyvěšeno dne: 21. 6. 2018
Sejmuto: 30. 6. 2019

Datum 2018-05-24
Velikost souboru 16.75 MB
Stáhnout 117

Obsah příloh:

- Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2016
- Výkaz o plnění rozpočtu sestava FIN 2-12 M k datu 31. 12. 2016
- Rozvaha k 31. 12. 2016
- Příloha rozvahy k 31.12.2016
- Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2016
- Audit hospodaření za rok 2016
- Rozvaha (bilance) PO - ZŠ a MŠ Krakovany k 31. 12. 2016
- Příloha rozvahy PO - ZŠ a MŠ Krakovany k 31. 12. 2016
- Výkaz zisku a ztrát PO - ZŠ a MŠ Krakovany k 31. 12. 2016

Vyvěšeno dne: 12. 5. 2017
Sejmuto: 21. 6. 2018

Datum 2017-05-12
Velikost souboru 6.56 MB
Stáhnout 123

Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2015

Obsah příloh:

- Závěrečná zpráva obce Krakovany za rok 2015 - Gordic
- Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2015
- Rozvaha k 31. 12. 2015
- Příloha rozvahy k 31.12.2015
- Výkaz o plnění rozpočtu sestava FIN 2-12 M k datu 31. 12. 2015
- Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2015
- Audit hospodaření za rok 2015

Vyvěšeno dne: 15. 3. 2016
Sejmuto: 30. 6. 2017

Datum 2016-03-15
Velikost souboru 9.46 MB
Stáhnout 109

Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2014

Obsah přílohy:

- Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2014
- Výkaz o plnění rozpočtu sestava FIN 2-12 M k datu 31. 12. 2014
- Rozvaha k 31. 12. 2014
- Příloha rozvahy k 31.12.2014
- Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2014
- Audit hospodaření za rok 2014
- Tabulka finančního vypořádání se SR k datu 31. 12. 2014
- Rozvaha (bilance) PO - ZŠ a MŠ Krakovany k 31. 12. 2014
- Výkaz zisku a ztrát PO - ZŠ a MŠ Krakovany k 31. 12. 2014

Vyvěšeno dne: 18. 4. 2015

Sejmuto: 30. 6. 2016

Datum 2015-04-17
Velikost souboru 5.48 MB
Stáhnout 109