Svazek obcí Týnecko

Podrobnosti o souboru

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazku obcí Týnecko za rok Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazku obcí Týnecko za rok 2020

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazku obcí Týnecko za rok 2020

Kolegium starostů na svém jednání dne 7. června 2021 schválilo:

  • Usnesením č. 5/2021 závěrečný účet Svazku obcí Týnecko
  • Usnesením č. 6/2021 účetní závěrku Svazku obcí Týnecko

Výše uvedené dokumenty jsou zveřejněny na elektronické úřední desce (webové stránky) svazku obcí v sekci úřední deska : https://www.svazektynecko.cz/zaverecny-ucet-sot-za-rok-2020/

V písemné podobě jsou uloženy tyto dokumenty v sekretariátu starosty Města Týnec nad Labem, Masarykovo nám. čp. 1, 281 26 Týnec nad Labem, vždy v úředních hodinách.

                                                                          Bc. Dušan Žmolil v.r.

                                                                             předseda svazku

vyvěšeno: 22.6.2021

sejmuto: 30.6.2022

Information
Datum 2021-06-22
Verze:
Velikost 63.21 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 252
Licence