Svazek obcí Týnecko

Podrobnosti o souboru

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Týnecko Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Týnecko 2016 OBLÍBENÉ

Obsah příloh:
- Závěrečný účet Svazku obcí Týnecko za rok 2016
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2016
- Rozvaha SOT
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha SOT
- Inventarizační zpráva SOT
- Zpráva o přezkoumání výsledků SOT
- Seznam účetních jednotek

Information
Datum 2017-05-10
Verze:
Velikost 1.45 MB
Nahrál Administrátor
Stažení 504
Licence