Kategorie: Hospodaření obce
Strana 2 z 2
Počet podkategorií: 2
folder.png Hospodaření obce
Souborů: 1
Dostupné podkategorie:
Dostupné soubory:

Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2014

Obsah přílohy:

- Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2014
- Výkaz o plnění rozpočtu sestava FIN 2-12 M k datu 31. 12. 2014
- Rozvaha k 31. 12. 2014
- Příloha rozvahy k 31.12.2014
- Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2014
- Audit hospodaření za rok 2014
- Tabulka finančního vypořádání se SR k datu 31. 12. 2014
- Rozvaha (bilance) PO - ZŠ a MŠ Krakovany k 31. 12. 2014
- Výkaz zisku a ztrát PO - ZŠ a MŠ Krakovany k 31. 12. 2014

Vyvěšeno dne: 18. 4. 2015

Sejmuto: 30. 6. 2016

Datum 2015-04-17
Velikost souboru 5.48 MB
Stáhnout 204