Pamětní kniha obce Krakovan (1974 - 1988)

V pořadí třetí ručně psaná kronika obce Krakovan byla založená roku 1974 a nese název Pamětní kniha obce Krakovany. Kroniku vedl a historické události zapsal Stanislav Petříček, zaměstnanec Českého statistického úřadu v Kolíně, bytem v Božci. Kronika obsahuje historický popis místních událostí a stavu obce v období 1974 - 1988.

Zaznamenána je činnost složek Národní fronty, místních sdružení a organizací, jako např.: Tělovýchovná jednota Sokol, Český červený kříž, Český svaz žen, Český svaz chovatelů drobného zvířectva ZO Krakovany, Český ovocnářský a zahrádkářský svaz, Český svaz požární ochrany, Svaz socialistické mládeže, Svaz Československo-Sovětského přátelství, Myslivecké sdružení Krakovany, Pionýrská organizace. Dále pak činnost JZD Vývoj Krakovany, Vitana Byšice - sušárna Krakovany, Československý evangelický sbor, Poštovní úřad, širokoúhlé kino, Místní lidová knihovna, mateřská škola, základní škola.

Kronikář rovněž zapisuje významné politické události v Československé socialistické republice v letech 1974 - 1988 a v období normalizace (1970 - 1980).

Tato kronika má celkem 397 stran. Pro jednodušší prohlížení a snazší orientaci byla elektronická verze rozdělena na 2 díly, které si můžete prohlédnout na těchto stránkách. Původní, ručně psaná kronika je uložena na Obecním úřadě v Krakovanech.

Pamětní kniha obce Krakovan
(1974 - 1988)

kronikář: 1974 - 1988 Stanislav Petříček

   Poznámka k ovládání: dvojklikem lze aktivovat zvětšování.

Díl 1   Obsahuje:

image03 1 
str. 1 - 238

 • Období 1974 - 1979
 • 1974 - úvodní slovo kronikáře Stanislava Petříčka
 • 1974 - Vesnice růží
 • 1974 - činnost složek Národní fronty
 • 1974 - přehled o činnosti Rady MNV
 • 1974 - Vesnická organizace KSČ
 • 1975 - 30. výročí osvobození
 • 1975 - Soudruh Gustav Husák prezidentem
 • 1975 - Sojuz - Apollo,, mírové konference Helsinky
 • 1975 - Ludvík Svoboda 80 let života, Československá spartakiáda Strahov
 • 1975 - Vladimír Remek v Chlumci nad Cidlinou
   
   
Díl 2  Obsahuje:

image03 2 str. 239 - 397

 • Období 1980 - 1988
 • 1980 - osvětová beseda
 • 1980 - sčítání, lidu, bytů a domů
 • 1980 - cykloturistický oddíl při ZDŠ
 • 1982 - pošta Krakovany v Čechách
 • 1984 - rok české hudby
 • 1984 - oslavy výročí obce (1244 - 1984)
 • 1985 - výročí 100 let založení požárního sboru (1885 - 1985)
 • 1985 - slavný rodák Josef Luňák