Pamětní kniha obce Krakovan založená v roce 1921

Nejstarší kronika obce Krakovan byla založená roku 1926 a nese název Pamětní kniha obce Krakovan. Prvním kronikářem byl Václav Turovský, řídící učitel v Krakovanech. Od roku 1933 je pak psána jeho pokračovatelem, učitelem a kronikářem Jindřichem Hanouskem. Kronika obsahuje historický popis místních událostí a stavu obce od 13. století. Kronikář zapisuje významné události mezi lety 1919 - 1925 a dále pak podrobně zaznamenává události od roku 1926 do roku 1940.

Tato kronika má celkem 213 stran. Pro potřeby webu, jednodušší prohlížení a snazší orientaci byla elektronická verze rozdělena na 2 díly, které si můžete prohlédnout na těchto stránkách. Původní, ručně psaná kronika je uložena na Obecním úřadě v Krakovanech.

 

kronikáři: 1928 - 1932 Václav Turovský, od 1933 Jindřich Hanousek

 

Díl 1   Obsahuje:


 

str. 1 - 88


 • Období 13. stol. - 1930
 • Úvodní slovo kronikáře Václava Turovského
 • Historický nástin od 13. století
 • Stav obce v letech 1919 - 1925
 • Sčítání obyvatel 1921
 • Volby 1919, 1920, 1923, 1925
 • Ohlasy 1. sv. války
 • 1927 - politické, volební, kulturní, společenské, hospodářské a sociální události
 • 1928 - politické, volební, kulturní, společenské, hospodářské a sociální události
 • 1929 - volby do Národního shromáždění, phaenologická pozorování, kulturní a společenské dění
 • 1930 - hospodářské informace, sčítání lidu, kulturní a společenské události, pozorování přírody 
   Poznámka k ovládání: dvojklikem lze aktivovat zvětšování.
   
Díl 2  Obsahuje:


 

str. 89 - 213


 • Období 1931 - 1940
 • Kulturní a společenské události, pozorování přírody, počasí
 • Činnost politických stran a místních spolků a úřadů
 • 1931 - volby do obecního zastupitelstva
 • 1933 - nový kronikář učitel Jindřich Hanousek
 • 1935 - volby do Národního shromáždění, Senátu, Zemského zastupitelstva a Okresního zastupitelstva
 • 1935 - volba prezidenta (Dr. E. Beneš)
 • 1936 - obrana, noční cvičení s nálety nepřátelských aeroplánů
 • 1937 - smrt prezidenta T. G. Masaryka
 • Tělovýchovná, kulturní a politická činnost, místní spolky a úřady, rozmanitosti obce, činnost svépomocných a družstevních podniků
 • 1938 - mobilizace, Mnichovská konference
 • 1938 - volby do obecního zastupitelstva
 • 1938 - rozmanitosti obce, dobytčí nákaza, úroda
 • 1939 - 2. světová válka, Protektorát Čechy a Morava
 • 1940 - odvody Říši, zásobovací nařízení, papírové koruny a pětikoruny
 • 1940 - ceny zemědělských produktů
   Poznámka k ovládání: dvojklikem lze aktivovat zvětšování.

Pamětní kniha obce Krakovan (1941 - 1970)

V pořadí druhá nejstarší kronika obce Krakovan byla založená roku 1941 a nese název Pamětní kniha obce Krakovan. Kroniku vedli postupně čtyři kronikáři: Jindřich Hanousek, Jan Kučera, Josef Kukla a Zdeněk Mikeš. Kronika obsahuje historický popis místních událostí a stavu obce v období 1941 - 1970. Kronikáři rovněž zapisují významné politické události zahrnující konec 2. světové války, obnovené Československo (1945 - 1948), únorový převrat roku 1948, Československo (1948 - 1960), Československou socialistickou republiku (1960 - 1970), vpád vojsk států Varšavské smlouvy ve středu 21. srpna 1968 a končí obdobím normalizace r. 1970.

Tato kronika má celkem 332 stran. Pro potřeby webu, jednodušší prohlížení a snazší orientaci byla elektronická verze rozdělena na 3 díly, které si můžete prohlédnout na těchto stránkách. Původní, ručně psaná kronika je uložena na Obecním úřadě v Krakovanech.

Pamětní kniha obce Krakovan
(1941 - 1970)

kronikáři: 1939 - 1946 Jindřich Hanousek, 1947 - 1956 Jan Kučera,
1956 - 1960 Josef Kukla, 1961 - 1970 Zdeněk Mikeš

   Poznámka k ovládání: dvojklikem lze aktivovat zvětšování.

Díl 1   Obsahuje:

image02 1 str. 1 - 105

 • Období 1941 - 1949
 • Druhá světová válka
 • 1933 - krakovanský voják Royal Army Force Josef Jelínek
 • 1944 - výstavba radiolokační ústředny Kolralle
 • 1945 - konec 2. světové války, přestřelka k Kampeličky
 • 1947 - nový kronikář Jan Kučera
 • Stav obce v letech 1941 - 1949
   
   
Díl 2  Obsahuje:

image02 2 str. 106 - 229

 • Období 1950 - 1959
 • 1953 - smrt J. V. Stalina a K. Gottwalda
 • 1956 - nový kronikář Josef Kukla
 • 1950 - 1959 - politické, volební, kulturní, společenské, hospodářské a sociální události
   
 Díl 3  Obsahuje:


image02 3 str. 106 - 229


 • Období 1960 - 1970
 • Kulturní a společenské události, pozorování přírody, počasí
 • Činnost politických stran a místních spolků a úřadů
 • 1960 - delegace ze Sovětského svazu v Krakovanech
 • 1961 - nový kronikář učitel Zdeněk Mikeš
 • 1961 - první člověk ve vesmíru: J.A. Gagarin
 • 1961 - návštěva delegace z Krakovan na Slovensku
 • 1963 - vražda J. F. Kennedyho
 • 1966 - stavba koupaliště
 • 1968 - vpád vojsk států Varšavské smlouvy
 • 1970 - sčítání lidu, bytů a domů
 • 1970 - doplněk zápisu pro zaujatost kronikáře popisujícího události roku 1968

Digitalizované kroniky Krakovan a Božce

Kronika obce, je letopisecké dílo, zachycující zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. Je velmi důležitým dokumentem, který mapuje nejenom aktuální dění v obci, ale je také zrcadlem společnosti.

Zastupitelstvo obce Krakovany se v roce 2014 rozhodlo provést digitalizaci krakovanských kronik a zpřístupnit je široké veřejnosti na webových stránkách obce. V současné době jsou zdigitalizovány tři kroniky, které zachycují kulturní a společenské události, pozorování přírody a počasí. Dále činnost politických stran, místních spolků a úřadů.

 

Digitalizované kroniky obce Krakovany

 • Pamětní kniha obce Krakovan (1919 - 1940) - nejstarší kronika obce Krakovan založená roku 1926. Obsahuje rovněž historický popis místních událostí a stavu obce od 13. století.
 • Pamětní kniha obce Krakovan (1941 - 1970)
 • Pamětní kniha obce Krakovan (1974 - 1988)

Původní, ručně psané originály kronik jsou uloženy na Obecním úřadě v Krakovanech.

 

  Pamětní kniha obce Krakovan 
(1919 - 1940)

  Pamětní kniha obce Krakovan 
(1941 - 1970)

  Pamětní kniha obce Krakovan 
(1974 - 1988)

image01  image02 1   image03
 213 stran 332 stran 397 stran

 

Krakovanští kronikáři (1926 - 1970)

Václav Turovský, řídící učitel v Krakovanech

Jindřich Hanousek, řídící učitel v Krakovanech

Jan Kučera, truhlář z Krakovan

 • zapsal události v období 1947 - 1956
 • kroniku začal psát 9. 11. 1955
 • úvodní slovo kronikáře na straně 77 kroniky v kronice č. 2

Josef Kukla, dělník

Zdeněk Mikeš, řídící učitel v Krakovanech

 • zapsal události v období 1961 - 1970
 • kroniku začal psát v září 1961
 • úvodní slovo kronikáře na straně 266 v kronice č. 2

Stanislav Petříček, zaměstnanec Českého statistického úřadu v Kolíně

 

Pamětní kniha obce Krakovan (1974 - 1988)

V pořadí třetí ručně psaná kronika obce Krakovan byla založená roku 1974 a nese název Pamětní kniha obce Krakovany. Kroniku vedl a historické události zapsal Stanislav Petříček, zaměstnanec Českého statistického úřadu v Kolíně, bytem v Božci. Kronika obsahuje historický popis místních událostí a stavu obce v období 1974 - 1988.

Zaznamenána je činnost složek Národní fronty, místních sdružení a organizací, jako např.: Tělovýchovná jednota Sokol, Český červený kříž, Český svaz žen, Český svaz chovatelů drobného zvířectva ZO Krakovany, Český ovocnářský a zahrádkářský svaz, Český svaz požární ochrany, Svaz socialistické mládeže, Svaz Československo-Sovětského přátelství, Myslivecké sdružení Krakovany, Pionýrská organizace. Dále pak činnost JZD Vývoj Krakovany, Vitana Byšice - sušárna Krakovany, Československý evangelický sbor, Poštovní úřad, širokoúhlé kino, Místní lidová knihovna, mateřská škola, základní škola.

Kronikář rovněž zapisuje významné politické události v Československé socialistické republice v letech 1974 - 1988 a v období normalizace (1970 - 1980).

Tato kronika má celkem 397 stran. Pro jednodušší prohlížení a snazší orientaci byla elektronická verze rozdělena na 2 díly, které si můžete prohlédnout na těchto stránkách. Původní, ručně psaná kronika je uložena na Obecním úřadě v Krakovanech.

Pamětní kniha obce Krakovan
(1974 - 1988)

kronikář: 1974 - 1988 Stanislav Petříček

   Poznámka k ovládání: dvojklikem lze aktivovat zvětšování.

Díl 1   Obsahuje:

image03 1 
str. 1 - 238

 • Období 1974 - 1979
 • 1974 - úvodní slovo kronikáře Stanislava Petříčka
 • 1974 - Vesnice růží
 • 1974 - činnost složek Národní fronty
 • 1974 - přehled o činnosti Rady MNV
 • 1974 - Vesnická organizace KSČ
 • 1975 - 30. výročí osvobození
 • 1975 - Soudruh Gustav Husák prezidentem
 • 1975 - Sojuz - Apollo,, mírové konference Helsinky
 • 1975 - Ludvík Svoboda 80 let života, Československá spartakiáda Strahov
 • 1975 - Vladimír Remek v Chlumci nad Cidlinou
   
   
Díl 2  Obsahuje:

image03 2 str. 239 - 397

 • Období 1980 - 1988
 • 1980 - osvětová beseda
 • 1980 - sčítání, lidu, bytů a domů
 • 1980 - cykloturistický oddíl při ZDŠ
 • 1982 - pošta Krakovany v Čechách
 • 1984 - rok české hudby
 • 1984 - oslavy výročí obce (1244 - 1984)
 • 1985 - výročí 100 let založení požárního sboru (1885 - 1985)
 • 1985 - slavný rodák Josef Luňák