Pamětní kniha obce Krakovan (1941 - 1970)

V pořadí druhá nejstarší kronika obce Krakovan byla založená roku 1941 a nese název Pamětní kniha obce Krakovan. Kroniku vedli postupně čtyři kronikáři: Jindřich Hanousek, Jan Kučera, Josef Kukla a Zdeněk Mikeš. Kronika obsahuje historický popis místních událostí a stavu obce v období 1941 - 1970. Kronikáři rovněž zapisují významné politické události zahrnující konec 2. světové války, obnovené Československo (1945 - 1948), únorový převrat roku 1948, Československo (1948 - 1960), Československou socialistickou republiku (1960 - 1970), vpád vojsk států Varšavské smlouvy ve středu 21. srpna 1968 a končí obdobím normalizace r. 1970.

Tato kronika má celkem 332 stran. Pro potřeby webu, jednodušší prohlížení a snazší orientaci byla elektronická verze rozdělena na 3 díly, které si můžete prohlédnout na těchto stránkách. Původní, ručně psaná kronika je uložena na Obecním úřadě v Krakovanech.

Pamětní kniha obce Krakovan
(1941 - 1970)

kronikáři: 1939 - 1946 Jindřich Hanousek, 1947 - 1956 Jan Kučera,
1956 - 1960 Josef Kukla, 1961 - 1970 Zdeněk Mikeš

   Poznámka k ovládání: dvojklikem lze aktivovat zvětšování.

Díl 1   Obsahuje:

image02 1 str. 1 - 105

 • Období 1941 - 1949
 • Druhá světová válka
 • 1933 - krakovanský voják Royal Army Force Josef Jelínek
 • 1944 - výstavba radiolokační ústředny Kolralle
 • 1945 - konec 2. světové války, přestřelka k Kampeličky
 • 1947 - nový kronikář Jan Kučera
 • Stav obce v letech 1941 - 1949
   
   
Díl 2  Obsahuje:

image02 2 str. 106 - 229

 • Období 1950 - 1959
 • 1953 - smrt J. V. Stalina a K. Gottwalda
 • 1956 - nový kronikář Josef Kukla
 • 1950 - 1959 - politické, volební, kulturní, společenské, hospodářské a sociální události
   
 Díl 3  Obsahuje:


image02 3 str. 106 - 229


 • Období 1960 - 1970
 • Kulturní a společenské události, pozorování přírody, počasí
 • Činnost politických stran a místních spolků a úřadů
 • 1960 - delegace ze Sovětského svazu v Krakovanech
 • 1961 - nový kronikář učitel Zdeněk Mikeš
 • 1961 - první člověk ve vesmíru: J.A. Gagarin
 • 1961 - návštěva delegace z Krakovan na Slovensku
 • 1963 - vražda J. F. Kennedyho
 • 1966 - stavba koupaliště
 • 1968 - vpád vojsk států Varšavské smlouvy
 • 1970 - sčítání lidu, bytů a domů
 • 1970 - doplněk zápisu pro zaujatost kronikáře popisujícího události roku 1968