Pamětní kniha obce Krakovan založená v roce 1921

Nejstarší kronika obce Krakovan byla založená roku 1926 a nese název Pamětní kniha obce Krakovan. Prvním kronikářem byl Václav Turovský, řídící učitel v Krakovanech. Od roku 1933 je pak psána jeho pokračovatelem, učitelem a kronikářem Jindřichem Hanouskem. Kronika obsahuje historický popis místních událostí a stavu obce od 13. století. Kronikář zapisuje významné události mezi lety 1919 - 1925 a dále pak podrobně zaznamenává události od roku 1926 do roku 1940.

Tato kronika má celkem 213 stran. Pro potřeby webu, jednodušší prohlížení a snazší orientaci byla elektronická verze rozdělena na 2 díly, které si můžete prohlédnout na těchto stránkách. Původní, ručně psaná kronika je uložena na Obecním úřadě v Krakovanech.

 

kronikáři: 1928 - 1932 Václav Turovský, od 1933 Jindřich Hanousek

 

Díl 1   Obsahuje:


 

str. 1 - 88


 • Období 13. stol. - 1930
 • Úvodní slovo kronikáře Václava Turovského
 • Historický nástin od 13. století
 • Stav obce v letech 1919 - 1925
 • Sčítání obyvatel 1921
 • Volby 1919, 1920, 1923, 1925
 • Ohlasy 1. sv. války
 • 1927 - politické, volební, kulturní, společenské, hospodářské a sociální události
 • 1928 - politické, volební, kulturní, společenské, hospodářské a sociální události
 • 1929 - volby do Národního shromáždění, phaenologická pozorování, kulturní a společenské dění
 • 1930 - hospodářské informace, sčítání lidu, kulturní a společenské události, pozorování přírody 
   Poznámka k ovládání: dvojklikem lze aktivovat zvětšování.
   
Díl 2  Obsahuje:


 

str. 89 - 213


 • Období 1931 - 1940
 • Kulturní a společenské události, pozorování přírody, počasí
 • Činnost politických stran a místních spolků a úřadů
 • 1931 - volby do obecního zastupitelstva
 • 1933 - nový kronikář učitel Jindřich Hanousek
 • 1935 - volby do Národního shromáždění, Senátu, Zemského zastupitelstva a Okresního zastupitelstva
 • 1935 - volba prezidenta (Dr. E. Beneš)
 • 1936 - obrana, noční cvičení s nálety nepřátelských aeroplánů
 • 1937 - smrt prezidenta T. G. Masaryka
 • Tělovýchovná, kulturní a politická činnost, místní spolky a úřady, rozmanitosti obce, činnost svépomocných a družstevních podniků
 • 1938 - mobilizace, Mnichovská konference
 • 1938 - volby do obecního zastupitelstva
 • 1938 - rozmanitosti obce, dobytčí nákaza, úroda
 • 1939 - 2. světová válka, Protektorát Čechy a Morava
 • 1940 - odvody Říši, zásobovací nařízení, papírové koruny a pětikoruny
 • 1940 - ceny zemědělských produktů
   Poznámka k ovládání: dvojklikem lze aktivovat zvětšování.