Stanovení dobývacího prostoru Týnec nad Labem a hornická činnost na výhradním ložisku štěrkopísku Týnec nad Labem – Jelen

Vyvěšeno: 15. 9. 2021

Primární kontakt: Václav JANKOVSKÝ, DiS, místostarosta tel.: 77526264

Image TnL 2021

Odkazy

Vážení spoluobčané,

mnozí z Vás se z veřejně dostupných zdrojů dozvídá, že jsou těžební organizací České štěrkopísky s.r.o. a dotčenými orgány státní správy vedeny kroky k zahájení těžby štěrkopísku ve výhradním ložisku Týnec nad Labem – Jelen, resp. „Stanovení dobývacího prostoru Týnec nad Labem a hornická činnost na výhradním ložisku štěrkopísku Týnec nad Labem – Jelen“. Pro mnohé (včetně zástupců obce) je velké překvapení již samotná existence výhradního ložiska v dotčené lokalitě, natož reálná těžba v něm. Celý proces je velmi zdlouhavý a aktuálně se nachází ve fázi posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Kompletní dokumentace, kterou jsme nedávno obdrželi k vyjádření od Ministerstva životního prostředí (MŽP), se nachází zde: 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1248?lang=cs .

 

Volbiště představuje moderní koncept virtuálního volebního klání bez upřednostňování jakékoli politické síly v České republice. Jedná se o unikátní platformu poskytující bezprecedentně rozsáhlý a detailní soubor informací, které se týkají široké škály společenských a politických témat.

Volbiště je inspirováno modelem volebních kalkulaček, posouvá však srovnání politických subjektů na vyšší úroveň. Prostřednictvím jednotlivých tematických okruhů jsou na volbišti prezentovány názory, stanoviska a řešení politických stran působících v českém politickém prostředí. Zároveň se volbiště stává místem, jež přináší ucelený přehled nezbytných, doplňujících a vysvětlujících informací, které voličům napomáhají k poznání jejich volebních preferencí a výslednému volebnímu rozhodnutí.

Volbiště tvoří skupina analytiků s různými politickými přesvědčeními a s mezioborovým přesahem mimo jiné do oblasti politických a sociálních věd, mezinárodních vztahů a ekonomie. Zakládáme si na své nezávislosti na politických subjektech a státních institucích, na dotačním financování a na financování konkrétními podnikatelskými subjekty.

https://volbiste.cz

 

Attachments:
Download this file (volbiště.pdf)Vobiště[Informační leták.]185 kB

TRADIČNÍ VÝLET

Krakovanští zahrádkáři pořádají dne 28.8.2021, t.j. poslední sobotu v srpnu,

zájezd do Kostelce nad Černými lesy.

Program:

  • odjezd z Krakovan 7:30 hod.,
  • arboretum ČZU Praha,
  • Muzeum hrnčířství,
  • Pivovarské muzeum,
  • oběd v Černokosteleckém pivovaru,
  • prohlídka nově zpřístupněného zámku,
  • předpokládaný návrat po 17. hodině. 

Cena: dospělý 350,- Kč, děti do 15 let 300,- Kč.

Přihlášení: p. Podlešáková, p. Chmelík, p. Vrabcová.