Stanovení dobývacího prostoru Týnec nad Labem a hornická činnost na výhradním ložisku štěrkopísku Týnec nad Labem – Jelen

Vyvěšeno: 15. 9. 2021

Primární kontakt: Václav JANKOVSKÝ, DiS, místostarosta tel.: 77526264

Image TnL 2021

Odkazy

Vážení spoluobčané,

mnozí z Vás se z veřejně dostupných zdrojů dozvídá, že jsou těžební organizací České štěrkopísky s.r.o. a dotčenými orgány státní správy vedeny kroky k zahájení těžby štěrkopísku ve výhradním ložisku Týnec nad Labem – Jelen, resp. „Stanovení dobývacího prostoru Týnec nad Labem a hornická činnost na výhradním ložisku štěrkopísku Týnec nad Labem – Jelen“. Pro mnohé (včetně zástupců obce) je velké překvapení již samotná existence výhradního ložiska v dotčené lokalitě, natož reálná těžba v něm. Celý proces je velmi zdlouhavý a aktuálně se nachází ve fázi posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Kompletní dokumentace, kterou jsme nedávno obdrželi k vyjádření od Ministerstva životního prostředí (MŽP), se nachází zde: 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1248?lang=cs .