Rekonstrukce Mateřské školy v Krakovanech

Dnem 15. 5. 2010 byla Výborem Regionální Rady ROP NUST II Střední Čechy schválena dotace pro projekt „Rekonstrukce Mateřské školy v Krakovanech“, registrační číslo CZ.1.15/3.3.00/39.00823. Projekt byl předkládán v rámci 39. výzvy, prioritní osy 15.3 Integrovaný rozvoj území, oblast podpory 15.3.2. Rozvoj měst.

Dne 20. 8. 2010 byla na akci uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace. Akce je financována za spoluúčasti Evropských fondů - zprostředkovatel ROP NUTS II Střední Čechy.

Předmětem realizace projektového záměru byla rekonstrukce stávajícího objektu mateřské školy. S ohledem na nedostatečnou kapacitu byla součástí rekonstrukce přístavba objektu o celou jednu třídu na počet 45 dětí. Školka je spojena se základní školou čistou chodbou, která slouží pro dopravu stravy do školky.

V rámci rekonstrukce bylo předěláno současné jádro objektu a to jak rozvody vody, elektřiny tak i topení (nové topné médium - ústřední plynový topení). Zároveň bylo pořízeno základní vybavení pro celou jednu novou třídu. V rámci projektu bylo zrekonstruováno i dětské hřiště a provedeny základní terénní úpravy.

Celkové výdaje projektu byly 15 894 455,00 Kč, z toho dotace ve výši 11 874 773,60 Kč.

Realizace projektu probíhala od 27.10.2010 – 30.9.2011.

 

 
logo ms