Základní informace a doporučení ke koronaviru Covid-19

Mimořádná opatření a aktuální informace ke koronaviru Covid-19 jsou zveřejněna na:

MZ web cor  stc kraj  infolinka

 

Věnujte pozornost následujícím oficiálním informacím, které OÚ Krakovany aktualizuje.

Informace jsou podávány v časové posloupnosti.

Dne 1. 4. 2020

 • Prodloužení platnosti opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR ze dne 15. března 2020 [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.146/2020, částka 54 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv [dokument ke stažení]
 • Usnesení Vlády ČR č. 369 a 377 - přednostní zásobování Ministerstva vnitra [dokument ke stažení]
 • Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie [dokument ke stažení], [odkaz].

Dne 31. 3. 2020

 • Sbírka zákonů č.143/2020, částka 52 Sb. - zákaz užití nařízení pro místní komunikace nebo jejich úseky za cenu sjednanou [dokument ke stažení]

Dne 30. 3. 2020

 • Sbírka zákonů č.140/2020, částka 51 Sb. - zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - nošení ochranných prostředků dýchacích cest [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - prodloužení zákazu maloobchodního prodeje [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - prodloužení nařízení omezeného provozu OVM a SO [dokument ke stažení]
 • Terénní programy v regionu MAS Zálabí [dokument ke stažení]

Dne 27. 3. 2020

Dne 26. 3. 2020

 • Částka Sbírky zákonů č. 47 ze dne 26.3.2020 - Usnesení Vlády ČR  č. 305, 309 a 310 - poskytování nepojistných sociálních dávek, vyjímky pro přeshraniční pracovníky [dokument ke stažení]
 • Rozhodnutí hejtmanky č. 3/2020 o vykonávání  péče o děti a mládež za nouzového stavu [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. 3. 2020 k maloobchodnímu prodeji, stravovacím provozovnám a ubytovacím službám. [dokument ke stažení]

Dne 25. 3. 2020

 • Tisková zpráva MŽP - S ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o tři měsíce. [dokument ke stažení]
 • Tisková zpráva MŽP - Speciální režim pro úkony ve správních řízení v době vyhlášeného nouzového stavu. [dokument ke stažení]

Dne 24. 3. 2020

 • Změna úředních hodin OÚ Krakovany pro veřejnost [dokument ke stažení]
 • Informace Ministerstva vnitra ČR k projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu [dokument ke stažení]
 • Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků [dokument ke stažení]
 • Hasičský záchranný sbor ČR - informace o speciálních stránkách [dokument ke stažení], [odkaz].

Dne 23. 3. 2020

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - opatření následné lůžkové péče [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - omezení maloobchodního prodeje [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - omezení činnosti orgánu veřejné moci a správních orgánů [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - vymezení prodejní doby pro seniory nad 65 let [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - omezení volného pohybu osob na území ČR [dokument ke stažení]
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 19.3.2020 č. 274-281 - jednání zastupitelstev obcí, nařízení pro zaměstnance úřadů a zdravotníky, podpora zaměstnání na dálku, nařízení pro přeshraniční pracovníky [dokument ke stažení]
 • Podpůrná linka sociálního oddělení [dokument ke stažení]
 • Přijatá opatření k provozu České pošty [dokument ke stažení]
 • Uzavírka poboček České pošty - v přiloženém souboru sděluje Česká pošta uzavírky svých poboček. [dokument ke stažení]
 • Usnesení bezpečnostní rady Středočeského kraje - Mimořádná BRSČK ze dne 20. března 2020 [dokument ke stažení]

Dne 20. 3. 2020

Dne 19. 3. 2020

 • Usnesení Vlády ČR ze dne 19.3.2020 č. 262-267 - nařízení pro přeshraniční pracovníky [dokument ke stažení]
 • Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 19. 3. 2020, které zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 hod. až 9:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku [dokument ke stažení]
 • Přijatá opatření k provozu České pošty [dokument ke stažení]
 • Informace Ministerstva zemědělství: výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády ČR [odkaz]
 • Česká pošta - aktuální situace v doručování zásilek [odkaz]
 • Algoritmus testování COVID-19 na odběrových místech [dokument ke stažení]

Dne 18. 3. 2020

 • Usnesení Vlády ČR ze dne 18.3.2020 o přijetí krizového optaření - zákaz pohybu a pobytu všem osobám na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál apod. [dokument ke stažení]
 • Rozhodnutí hejmanky Středočeského kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu  [dokument ke stažení]
 • Rozhodnutí hejmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu [dokument ke stažení]
 • Dopis hejtmanky Středočeského kraje starostům [dokument ke stažení]

Dne 17. 3. 2020

 • Informace o omezení provozu Energie AG Kolín a.s. [dokument ke stažení]
 • Změna úředních hodin OÚ Krakovany pro veřejnost v období 16.3.2020 do 24.3.2020: pondělí 8:00 – 11:00 hod. a středa 14:00 – 17:00 hod. [dokument ke stažení]

Dne 16. 3. 2020

 • Usnesení Vlády ČR ze dne 16.3.2020 - zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, se nevztahuje na prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti. [dokument ke stažení]
 • Donáška nákupu nebo léků pro starší či nemocné občany žijící osamoceně v Krakovanech a Božci [více info]
 • Omezení ordinačních hodin, lékařka Týnec nad Labem [více info]
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 15.3.2020 o přijetí krizového optaření - Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR [dokument ke stažení]
 • Opatření obecné povahy - zavedení ochrany vnitřních hranic ČR v období od 16. března 2020 00:00 do 4. dubna 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.  [dokument ke stažení, příloha ke stažení]

Dne 15. 3. 2020

 • Nařízení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 [dokument ke stažení]

Dne 14. 3. 2020

 • Usnesení Vlády ČR ze dne 14.3.2020 - zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, uzavření provozoven stravovacího zařízení, heren a kasin [dokument ke stažení]

Dne 13. 3. 2020

Dne 12. 3. 2020

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Informace k vyhlášení nouzového stavu [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky platný od 14 hodin dne 12.3.2020 na dobu 30 dnů [dokument ke stažení]
 • Byl aktivován Krizový štáb Středočeského kraje (dále jen "KŠK")
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - zákaz vývozu všech respirátorů třídy FFP3 mimo ČR a omezení jejich prodeje [dokument ke stažení]
 • Uzavření ZŠ - Z důvodu mimořádného nařízení vlády ČR je škola včetně školní družiny do odvolání uzavřena. [dokument ke stažení]

Dne 11. 3. 2020

Dne 10. 3. 2020

Dne 9. 3. 2020

 • Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19 [dokument ke stažení]

 • Tisková zpráva krajské epidemiologické komise [dokument ke stažení]

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem - Zákaz návštěv ve zdravotnických zařízení s lůžkovou péčí. [dokument ke stažení]