Přidělení obecních symbolů

V roce 1998 požádala obec Krakovany Heraldickou komisi Parlamentu ČR o přidělení symbolů obce. Návrh symbolů zpracoval heraldik Miroslav Pavlů z Kelče.

První návrh mu výše uvedená Heraldická komise vrátila s přesnými instrukcemi k přepracování a teprve druhý návrh akceptující její požadavky, schválila. Pokud mluvíme o symbolech obce, máme na mysli znak a prapor obce.

Symboly naší obce se odvíjejí od heraldického znaku prvního historicky doloženého vladyky Honaty z Krakovan, který byl majitelem naší obce v první polovině třináctého století. Protože zákon v oblasti heraldiky neumožňuje obci okopírovat znaky bývalého šlechtického rodu (třebaže dávno vymřelého), musel heraldik přistoupit k úpravě.

Právě z tohoto důvodu nemůže mít obec znak vladyky Honaty z Krakovan, který představoval sedící červenou lišku ve stříbrném štítu. Ve znaku obce je zlatá liška v přilbici držící v tlapě lipovou ratolest. Liška je zobrazena v pohybu v zeleném poli.

Zelená barva a lipová ratolest symbolizuje zemědělský charakter obce. Naopak přilbice a červená zbroj lišky zobrazuje, že zakladatelem obce byl vladyka s rytířskými ctnostmi.

 

Svěcení praporu obce

Obecní zastupitelstvo požádalo pana arcibiskupa Otčenáška z Hradce Králové o posvěcení praporu obce. Posvěcení se konalo 30. 5. 1999 v 15. hodin. Svěcení bylo spojeno se slavnostní Mší svatou, která se konala na fotbalovém hřišti.

Prapor k svěcení přivezla na staré hřiště od lípy svobody družina Honaty z Krakovan. Družina čítala 20 zbrojnošů v dobových oděvech ze 13. století včetně kočáru, psovodů, jezdců na koni a trubačů.

 

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.