Zápisy 2014 - 2018

Kategorie: Zápisy ZO 2014 - 2018
Dostupné soubory: Strana 3 z 7
folderZápisy ZO 2014 - 2018
Podkategorií: 0
Souborů: 47
Dostupné soubory: 47
pdf0Zápis č. 33OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 27. 6. 2017

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva

...
Datum 2017-09-14
Velikost souboru 229.62 KB
Stáhnout 638
pdf1Zápis č. 32OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 31. 5. 2017

Audit hospodaření obce za rok 2016 a závěrečný účet obce;

...
Datum 2017-06-12
Velikost souboru 342.72 KB
Stáhnout 606
pdf2Zápis č. 31OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 26. 4. 2017

ZŠ Krakovany - obnovení vyučování ve čtyřech třídách od

...
Datum 2017-06-12
Velikost souboru 326.23 KB
Stáhnout 693
pdf3Zápis č. 30OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 29. 3. 2017

Smlouva o dílo - TELSIG –servis, spol.s.r.o.; Usnesení

...
Datum 2017-04-05
Velikost souboru 165.63 KB
Stáhnout 609
pdf4Zápis č. 29OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 22. 2. 2017

Smlouva o dílo - J. Havelová, Radovesnice; Příkazní smlouva -

...
Datum 2017-03-16
Velikost souboru 232.11 KB
Stáhnout 607
pdf5Zápis č. 28OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 25. 1. 2017

Splašková kanalizace Krakovany - Božec III. etapa; Nabídkové

...
Datum 2017-02-16
Velikost souboru 254.36 KB
Stáhnout 632
pdf6Zápis č. 27OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 15. 12. 2016

Rozpočet obce na rok 2017, plán účetních odpisů na rok 2017;

...
Datum 2016-12-27
Velikost souboru 248.21 KB
Stáhnout 608