Zápisy 2014 - 2018

Podrobnosti o souboru

Zápis Zápis č. 9 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 6. 5. 2015

Účetní závěrka Po ZŠ a MŠ Krakovany; Audit hospodaření obce za rok 2014 a závěrečný účet; Výběrové řízení - „Rekonstrukce místních komunikací Krakovany – Božec“; Výběrové řízení - „Víceúčelový sportovní kurt v obci Krakovany“; Výběrové řízení - „Vyčištění požárního Haltýře v obci Krakovany“; Výstavba infrastruktury v ulici „ Na Vrších“; Zateplovací fasáda budovy ZŠ - cenová nabídka M. Sandholce; Webové stránky obce - nabídka společnosti Galileo Corporation s.r.o.; Žádost o finanční příspěvek - nezisková organizace „Asociace Radost“; Česká pojišťovna - nabídka na pojištění odpovědnosti starosty a zastupitelů; Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury - VODOS s.r.o, Kolín; Rozpočtová změna č.2/2015.

Information
Datum 2015-05-15
Verze:
Velikost 250 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 623
Licence