Zápisy 2014 - 2018

Podrobnosti o souboru

Zápis Zápis č. 6 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 25. 2. 2015

Příkazní smlouva – WITERO s.r.o., Praha, žádost o dotaci; Smlouva o poskytnutí finančních prostředků k zajištění dopravní obslužnosti; Smlouva o dílo – S–styl; Smlouva o dílo - VODOS s.r.o.; Kupní smlouva - SK Krakovany; Majetkoprávní vztahy – J. Nezavdal; Oprava komínu na Školní jídelně Krakovany; Sociální služby - průzkum zájmu; Žádost o poskytnutí příspěvku - TJ Sokol Jestřabí Lhota; Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - ČS včelařů o.s., Týnec n. L.; Žádost spolku Lungta - vyvěšení „Vlajka pro Tibet“; Napojení občanů na splaškovou kanalizaci - úhrada vyvážení; Povolení skácení jehličnatého stromu - Božec čp.27; Knihovnice - navýšení mzdy; Inventarizace majetku obce za rok 2014;Žádost o prořezání stromů - S. Kolínský; Žádost o finanční příspěvek - dětský karneval; Výstavba cyklotrasy Krakovany - Týnec n. L.; Žádost o zřízení veřejného osvětlení - ing. M. Věříš; Příspěvek na stravné zaměstnancům.

Information
Datum 2015-03-11
Verze:
Velikost 147.28 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 599
Licence