Zápisy 2014 - 2018

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 35 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 20. 9. 2017

Smlouva o dílo – J. Havelová; Smlouva o zřízení věcného břemene – Gas Net, s.r.o. – Usnesení č.7/2017; Smlouva o dílo - Ústav archeologické památkové péče střední Čechy; Fond cestovního ruchu Polabí - příspěvek obce; Fond obnovy venkova - využití; Cenová nabídka na instalaci klimatizace do MŠ; Oslavy 2018; Hasičské auto; Žádost o vydání rozhodnutí na pokácení nebezpečných stromů - Černá a manželé Gubovi; Havárie splaškové kanalizace u domu čp.203 v Krakovanech.

Information
Datum 2017-09-27
Verze:
Velikost 216.3 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 535
Licence