Zápisy 2014 - 2018

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 20 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 18. 5. 2016

Audit hospodaření obce za rok 2015 a závěrečný účet obce; Účetní závěrka obce Krakovany a účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Krakovany; Usnesení č.4/2016 – Kupní smlouvy - ČEZ Distribuce; Usnesení č.5/2016 – dodatek č.2/2016 k smlouvě o odvozu odpadu; Smlouva o pronájmu nebytových prostor v tělocvičně Krakovany - Zuzana Urlichová; Usnesení č. 6/2016 – Smlouva o zřízení věcného břemene - RWE Gas Net, s.r.o., Ústí n. L.; Nabídkové řízení - výstavba vodovodu a splaškové kanalizace v ulici „Na Vrších"; Výběrové řízení - Víceúčelový sportovní kurt; Údržba budovy školy - nabídka na vymalování školy; Údržba budovy školy - nabídka na odvlhčení obvodového zdiva základní školy; Cenová nabídka na ošetření a pokácení stromů - KOTYS.cz; Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury – VODOS s.r.o.; Návštěva z partnerské obce Krakovany na Slovensku; Sanace průsaku hráze požárního haltýře; Rekonstrukce místní komunikace u haltýře; Povolení provozování VHP.

Information
Datum 2016-06-16
Verze:
Velikost 254.61 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 476
Licence