Zápisy 2014 - 2018

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 19 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 13. 4. 2016

Příkazní smlouva k výkonu technického dozoru investora na díle „Splašková kanalizace Krakovany – Božec, III. etapa“; Cenová nabídka na vybavení základní školy a školní družiny nábytkem - J. Kvasnička; Cenová nabídka na zhotovení autobusové čekárny v Krakovanech „Na křižovatce“ - J. Kvasnička; Prodej parcely č. 24/3 v k.ú. Krakovany a parcely č. 24/2 v k.ú. Krakovany - manželé Paroulkovi; Prodej parcely č. 291/1 v k.ú. Krakovany - L. Veselková; Žádost o pronájem části objektu tělocvičny v Krakovanech - Z. Urlichová; Návštěva z Krakovan na Slovensku a z gminy Popielów v Polsku; Rekonstrukce místní komunikace v lokalitě „U haltýře“; Výběrové řízení - Víceúčelový sportovní kurt v obci Krakovany; Elektronická aukce elektřiny a zemního plynu - A-Tender s.r.o.; Cenová nabídka - projekt zateplení sportovní haly v Krakovanech - Ing. J. Kubeš; Žádost o prominutí poplatku za svoz TKO - P. Gallertová; Žádost o sponzorský dar - Mgr. H. Synková, ZŠ a MŠ Hlavečník; Údržba budovy školy.

Information
Datum 2016-04-16
Verze:
Velikost 163.03 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 664
Licence