Zápisy 2014 - 2018

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 16 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 26. 11. 2015

Rozpočet obce na rok 2016, plán účetních odpisů na rok 2016; Smlouva o zřízení věcného břemene - RWE Gas Net, s.r.o.,; Smlouva o zřízení věcného břemene - Povodí Labe; Usnesení č.12/2015 - Dodatek č.1/2016 k smlouvě o odvozu odpadu; Smlouva o pronájmu reklamní plochy; Usnesení č.13/2015 - Souhlas zřizovatele s poskytováním darů příspěvkové organizaci; Nabídkové řízení - projekt na zateplení sportovní haly v Krakovanech; Rozpočtová změna č.6/2015; Žádost o finanční příspěvek - Krakovanský kulturní zpravodaj - KZ1; Neplatiči poplatku za svoz TKO; Prodloužení sítě VO v lokalitě „Na Vrších“ v Krakovanech; Povolení provozu VHP - CORONA CZ a.s.; Usnesení č.14/2015 odměny členů zastupitelstva obce; Slevové kupony pro členy ZO a zaměstnance obce.

Information
Datum 2015-12-21
Verze:
Velikost 231.89 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 452
Licence