Zápisy 2014 - 2018

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 13 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 30. 9. 2015

Nabídkové řízení - výměna oken a vchodových dveří na poště v Krakovanech; Nabídkové řízení - výstavby vodovodu a splaškové kanalizace v ulici „Na Vrších“ v Krakovanech; Veřejné osvětlení - snížení energetické náročnosti včetně údržby; Žádost chovatelů o finanční příspěvek - posvícenská výstava; Žádost R. Moravce o povolení konání akce - vozatajské závody; Žádost o finanční příspěvek na pořádání vozatajských závodů; Žádost zahrádkářů o finanční příspěvek - posvícenská výstava; Napojení tělocvičny na veřejný vodovod; Rozpočtová změna č.5/2015; Výměna oken v obecním objektu čp.188.

Information
Datum 2015-10-02
Verze:
Velikost 233.76 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 482
Licence