Zápisy 2014 - 2018

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 12 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 26. 8. 2015

Usnesení č.8/2015: nařízení obce Krakovany č.1/2015, kterým se vymezuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje; Usnesení č.9/2015: vyčištění požárního haltýře v obci Krakovany – poskytnutí dotace z Povodňového fondu Středočeského kraje; Usnesení č.10/2015 - Rekonstrukce a oprava místní komunikace v obci Krakovany - poskytnutí dotace z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje; Nabídkové řízení - odvodnění čerpací stanice splaškové kanalizace u domu čp.43 v Božci; Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu - Božec, hlavní silnice, náhrada NN nov. kNN; Povodňový plán obce - GEO test, a.s. Brno; Cenová nabídka - TELSIG – servis, spol. s.r.o., Velký Osek; Usnesení č.11/2015 - Žádost o dotaci na výstavbu III. etapy Splaškové kanalizace Krakovany - Božec; Nabídka na odkup pozemku pod trafostanicí u pošty - ČEZ DISTRIBUCE, a.s.; Žádost o umístění dopravního zrcadla - ing. M. Věříš; Okna na poště - nabídkové řízení; Rozpočtová změna č.3/2015; Nabídka na zhotovení nového oplocení „Lípy svobody v Krakovanech“ - J. Kvasnička, Božec 35; Rozpočtová změna č.4/2015; Prodej parcely č.234/7 v k.ú. Krakovany a prodej parcely č.234/8 v k.ú. Krakovany.

Information
Datum 2015-09-07
Verze:
Velikost 234.99 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 612
Licence