Zápisy 2014 - 2018

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 11 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 14. 7. 2015

Usnesení č.6/2015 - Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krakovany; Usnesení č.7/2015 - Obecně závazná vyhláška č.2/2015 kterou se vydává Požární řád obce Krakovany; Úprava výústniho objektu na Předveském potoku - Povodí Labe; Odvodnění čerpací stanice splaškové kanalizace u domu čp.43 v Božci; Pozvánka na dožínky - gmina Popielów; Záměr na prodej pozemku; Webové stránky obce; Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.

Information
Datum 2015-07-20
Verze:
Velikost 215.48 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 608
Licence