Zápisy z jednání ZO

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 37

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 21. 9. 2022

Schválení programu; Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce; Usnesení č. 12/2022 - Společnost ČOV Krakovany T4Building a VPK Suchý - Dodatek č. 3 k SoD; Žádost o finanční příspěvek Chovatelé výstava; Žádost o finanční příspěvek – Drakiáda; Usnesení č. 13/2022 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6031118/SOBS VB/01 KO-Krakovany, Božec, č.parc.43/2; Usnesení č. 14/2022 - Aktualizace Plánu financování a realizace obnovy vodovodu,
kanalizace a ČOV pro obec Krakovany 2019-2028; Rozpočtové opatření č. 6; Ostatní.

Information
Datum 2022-09-30
Verze:
Velikost 129.09 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 293
Licence