Zápisy z jednání ZO

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 34 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 4. 5. 2022

Usnesení č. 4/2022 - Společnost ČOV Krakovany T4Building a VPK Suchý - Dodatek č. 1 k SoD; Žádost o finanční příspěvek – Domácí hospic Srdcem, z.ú., Kolín; Usnesení č. 5/2022 – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6022085/VB01 Krakovany, kNN pro p.č. 291/7; Koncesní řízení; Usnesení č. 6/2022 – Navýšení kapacity mateřské školy; Veřejnoprávní smlouva č.4 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kutné Hoře; Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury – Energie AG Kolín a.s.; Rozpočtové opatření č.3; Ostatní.

Information
Datum 2022-05-18
Verze:
Velikost 137.99 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 305
Licence