Zápisy z jednání ZO

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 16

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 12.2. 2020

Nabídka na prodej parc. č. 1117/3 kú Krakovany; Žádost Spolku Lungta - vyvěšení „Vlajky pro Tibet“; SK Krakovany veřejnoprávní smlouva; Záměr na prodej 1m2 1380/1, 6m2 86/1 kú Krakovany; Záměr na prodej 22m2 1377/6 kú Krakovany; Záměr na prodej části p.č.1377/3 kú Krakovany; Záměr na směnu části p.č. 1377/3 kú Krakovany; Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., smlouva; Mopos comunications, a.s., cenová nabídka studie (TES); Novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb. – Ohodnocení zastupitelů; Směnná smlouva D.P., K. H, Krakovany; Inventarizace majetku obce za rok 2019; 4k-stav s.r.o. - Ing. Arch. Jiří Klas, projektant - nabídka rozšíření MŠ; Navýšení kapacity školní kuchyně; Výběrové řízení komunikace lokalita Čížovská II.; Usnesení č.1/2020 – Dodatek č. 2/2020 ke smlouvě o odvozu odpadu.

Information
Datum 2020-02-21
Verze:
Velikost 107.05 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 268
Licence