Úřední deska

Kategorie: Edeska
Dostupné soubory: Strana 51 z 71
folderEdeska
Podkategorií: 0
Souborů: 493
Dostupné soubory: 493

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon.

Obsahuje

...
Datum 2020-03-11
Velikost souboru 110.57 KB
Stáhnout 179

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 13. 3. 2020

...
Datum 2020-03-10
Velikost souboru 0
Stáhnout 90

Soubory v příloze:

 
Datum 2020-03-10
Velikost souboru 326.94 KB
Stáhnout 171

Soubory v příloze:

  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci
...
Datum 2020-03-09
Velikost souboru 412.97 KB
Stáhnout 170

Výroční zpráva za rok 2019 

o činnosti Obecního úřadu Krakovany v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

...
Datum 2020-02-22
Velikost souboru 262.5 KB
Stáhnout 164

Záměr na směnu parcely č. 1377/3.

vyvěšeno: 14.2.2020
sejmuto: 2.3.2020

Datum 2020-02-14
Velikost souboru 46.77 KB
Stáhnout 179

Záměr na prodej parcel č. 86/1, 1380/1, 1377/6 a 1377/3.

vyvěšeno: 14.2.2020
sejmuto: 2.3.2020

Datum 2020-02-14
Velikost souboru 46.91 KB
Stáhnout 184