Zápisy z jednání ZO

Kategorie: Zápisy ZO 2018 - 2022
Dostupné soubory: Strana 2 z 5
folderZápisy ZO 2018 - 2022
Podkategorií: 0
Souborů: 30
Dostupné soubory: 30

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 16. 12. 2020

Rozpočet na rok 2021; Dlouhodobý výhled rozpočtu 2022-2024;

...
Datum 2020-12-23
Velikost souboru 140.59 KB
Stáhnout 234

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 18. 11. 2020

METEOR Kolín spol. s r.o., nabídka PSOV I., II., III., IV.;

...
Datum 2020-11-26
Velikost souboru 131.01 KB
Stáhnout 211

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 23. 9. 2020

Usnesení č. 17/2020 – Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ

...
Datum 2020-09-30
Velikost souboru 226.23 KB
Stáhnout 259

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 12. 8. 2020

Usnesení č. 13/2020 – Dodatek č. 3/2020 ke smlouvě o odvozu

...
Datum 2020-08-20
Velikost souboru 239.65 KB
Stáhnout 288

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 11.6. 2020

Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2019/2020;

...
Datum 2020-06-16
Velikost souboru 102.23 KB
Stáhnout 217

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 29.4. 2020

Žádost o finanční příspěvek – Včelaři Týnec n. L.; Žádost o

...
Datum 2020-05-07
Velikost souboru 117.31 KB
Stáhnout 204

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 13.3. 2020

Usnesení č.2 - Uzavření MŠ Krakovany – Covid 19; Usnesení č.3 - Uzavření tělocvičny – Covid

...
Datum 2020-03-16
Velikost souboru 84.56 KB
Stáhnout 189