Podrobnosti o souboru

Zápis Zápis č. 4 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 1. 2. 2023

Schválení programu; Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce; Žádost Spolku Lungta - vyvěšení „Vlajky pro Tibet“; Žádost o příspěvek na pořízení vozu pro svoz a rozvoz handicapovaných klientů, CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR, z.s.; Záměr na pronájem čp. 188; Tělocvična; Inventarizace majetku obce za rok 2022; Závěrečný audit Středočeského kraje; Royal Tech kalkulace mycí stroj - tělocvična; Rozpočtové opatření č.1.

Information
Datum 2023-02-13
Verze:
Velikost 91.18 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 420
Licence