Podrobnosti o souboru

Zápis Zápis č. 3

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 21. 12. 2022

Schválení programu; Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce; Rozpočet PO ZŠ a MŠ Krakovany na rok 2023; Dlouhodobý výhled rozpočtu PO ZŠ a MŠ Krakovany na roky 2024-2025; Rozpočet na rok 2023; Dlouhodobý výhled rozpočtu 2024-2026; Účetní odpisy na rok 2023; Usnesení č. 18/2022 – SOP a.s. Dodatek č. 1/2023 ke smlouvě o odvozu odpadu; Usnesení č. 19/2022 – ENERGIE AG Kolín, schválení kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2023; Záměr na pronájem čp. 188; Veřejnoprávní smlouva č.7/2022 - SK Krakovany; Veřejnoprávní smlouva č.1/2023 - SK Krakovany; Veřejnoprávní smlouva č.2/2023 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kutné hoře; Žádost o finanční příspěvek na šachový turnaj; Žádost ČSOP Polabí o finanční příspěvek; Usnesení č. 20/2022 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – služebnosti č. IV-12-6032440 KO Krakovany, Božec, kNN pro p.č. 295/4; Rozpočtová změna č.7; Výše odměn
neuvolněných zastupitelů; Ostatní.

Information
Datum 2023-01-09
Verze:
Velikost 144.77 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 267
Licence