Podrobnosti o souboru

Zápis č. 1 - ustavující sch Zápis č. 1 - ustavující schůze

Zápis z veřejné ustavující schůze Zastupitelstva obce Krakovany konané dne 19.10.2022 od 19.00 hod. v Pohostinství u Rohlíčků

Složení slibu členů nového zastupitelstva obce; Určení ověřovatelů a zapisovatele; Schválení programu; Zpráva předsedkyně okrskové volební komise; Volba mandátové komise; Ověření platnosti volby členů zastupitelstva obce; Volba volební a návrhové komise; Volba starosty; Volba zástupce starosty; Volba výborů; Odměny a příplatky členů zastupitelstva obce; Diskuse; Usnesení č.15/2022; Závěr.

Information
Datum 2022-10-26
Verze:
Velikost 151.07 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 296
Licence