Zápisy 2018-2022

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 36

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 24. 8. 2022

Schválení programu; Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce; Závěrečný účet SOP za rok 2021; Pomník obětem světových válek Krakovany - změna; Usnesení č. 9/2022 - Územní plán; Usnesení č. 10/2022 - Přijetí dotace Středočeský kraj a uzavření smlouvy; Usnesení č. 11/2022 - Společnost ČOV Krakovany T4Building a VPK Suchý - Dodatek č. 2 k SoD; Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě; ARRANO GROUP – Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě; Rozpočtové opatření č.5; Ostatní.

Information
Datum 2022-09-05
Verze:
Velikost 99.09 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 220
Licence