Zápisy 2018-2022

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 20 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 12. 8. 2020

Usnesení č. 13/2020 – Dodatek č. 3/2020 ke smlouvě o odvozu odpadu; Závěrečný účet SOP za rok 2019; ENERGIE AG Kolín – autorský dozor (vodojem); 4k-stav s.r.o. - Ing. Arch. Jiří Klas, projektant - kalkulace kuchyň; Město Chvaletice – Lávka přes Labe, žádost o finanční příspěvek; Smlouva o dílo Ing. Arch. Pavel Krolák, územní plán; Záměr na pacht p.č. 890/10 kú Krakovany; Záměr na pacht p.č. 287/1 kú Božec; Záměr na prodej části p.č. 287/1 kú Božec; Záměr na prodej části p.č. 265/1 kú Krakovany; Pohřební služba Jeřábek, spol. s r.o. – Smlouva o kopání hrobů, stavbě a otevírání hrobek; Usnesení č. 14/2020 – Mze – Rozšíření akumulačního objemu vodojemu Krakovany; Výběrové řízení – Rozšíření kapacity objemu vodojemu; Usnesení č. 15/2020 - MZe – Zkapacitnění ČOV; Usnesení č. 16/2020 - Dodatek č.1 SoD, DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o; PID – integrace Středočeského kraje

Information
Datum 2020-08-20
Verze:
Velikost 239.65 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 551
Licence