Zápisy 2018-2022

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 19 OBLÍBENÉ

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 11.6. 2020

Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2019/2020; Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury; Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2019; Účetní závěrka obce Krakovany za rok 2019; Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2019; Hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2019; Závěrečný účet SOT za rok 2019; Žádost o změnu územního plánu – M. D., Záboří n. L.; Návrh na pořízení změny územního plánu – L. R., Týnec n. L.; Usnesení č. 11/2020 - Zařazení obce Krakovany do územní působnosti MAS Zálabí, z.s. 2021-2027; Zkapacitnění ČOV - DPPS – Vodárenská společnost Chrudim, a.s.; Usnesení č. 12/2020 – Výběrové řízení + SoD DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Information
Datum 2020-06-16
Verze:
Velikost 102.23 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 458
Licence