Zápisy z jednání ZO

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 12

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 7. 2. 2024

Schválení programu; Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce; Usnesení č. 1/2024 - Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín; Žádost Spolku Lungta - vyvěšení „Vlajky pro Tibet“; Žádost ČSOP Polabí o finanční příspěvek; Žádost o finanční dar Zdravotní klaun; Vnitropodnikové směrnice; Inventarizace majetku obce za rok 2023; Kalkulace knihovna; MAS Zálabí – dotace na vybavení knihovny; Rozpočtové opatření č.1; Ostatní: Masopust 9.3.2024, Dobíjecí stanice pro elektrokola, Workout, Sekání trávy na Dolejšku.

Information
Datum 2024-02-16
Verze:
Velikost 102.84 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 72
Licence