Zápisy z jednání ZO

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 11

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 20. 12. 2023

Schválení programu; Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce; Rozpočet PO ZŠ a MŠ Krakovany na rok 2024; Dlouhodobý výhled rozpočtu PO ZŠ a MŠ Krakovany na roky 2025-2026; Rozpočet na rok 2024; Dlouhodobý výhled rozpočtu 2025-2027; Účetní odpisy na rok 2024; Usnesení č. 22/2023 – SOP a.s. Dodatek č. 1/2024 ke smlouvě o odvozu odpadu; Žádost o finanční příspěvek na šachový turnaj; Kalkulace Digyday – elektronická úřední deska; Usnesení č. 23/2023 - Výše odměn neuvolněných zastupitelů; Rozpočtové opatření č.7; Ostatní: Konkurz ředitel(ka), FVE na orné půdě.

Information
Datum 2023-12-23
Verze:
Velikost 102.62 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 83
Licence